NLS 100 jaar

Lijst met namen van deelnemers aan de reüni

Brief voor deelnemers aan het reüniorkest

Brief voor reünisten

 

Geachte dames en heren, jongens en meisjes,

Onze muziekvereniging Na Lang Streven bestaat dit jaar 100 jaar. Het afgelopen jaar stond voor ons in het teken van de herdenking van dit heuglijke en bijzondere feit. Als eerste jubileumactiviteit vond op zaterdag 1 februari (de oprichtingsdatum) het jubileumconcert plaats. Tal van andere jubileumactiviteiten hebben daarna plaatsgehad. Als kers op de taart van dit jubileumjaar organiseert NLS het slotfeest met reünie op zaterdag 13 december 2014, aanvang 16.00 uur.

Graag nodigen wij u, als lid, oud-lid, vrijwilliger, oud-vrijwilliger, dirigent of oud-dirigent van harte uit dit slotfeest bij te wonen.

Het slotfeest vindt plaats in het NLS-gebouw, Jaap Kosterstraat 4, Klaaswaal én in de naastgelegen sportzaal De Bongerd.
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom; vanaf ca. 18.00 uur staat een heerlijk (warm) buffet klaar. Daarna kunt u genieten van een optreden van het, speciaal voor deze gelegenheid samengestelde, reünie-orkest met oud-dirigent Arie Stolk. Big Band Enterprise zorgt daarna voor het nodige entertainment.
Natuurlijk hebben we nog enkele verrassingen voor u in petto, maar u kunt ervan verzekerd zijn, dat er voldoende tijd en gelegenheid is uw oude muziekcollega’s te ontmoeten en te spreken.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de reünie en het slotfeest, dan verzoeken wij u vriendelijk uw naam en adresgegevens voor 15 november a.s. door te geven via reunie@nlsklaaswaal.nl .

Reünieorkest
Mocht u willen deelnemen aan het reünie-orkest, dan is dat zeker mogelijk.
De deelnemers aan het reünie-orkest worden om 13.00 uur verwacht in het NLS-gebouw voor een repetitie. Graag ook opgeven voor 1 november a.s. via reunie@nlsklaaswaal.nl , en vermelden instrument/partij/stemming. Mocht u wel willen deelnemen, maar niet meer beschikken over een eigen instrument, geeft u dit dan z.s.m. aan; de vereniging kan een beperkt aantal instrumenten beschikbaar stellen. Het reünie-orkest treedt ’s avonds rond 20.15 uur op.

Contactgegevens oud-leden
Een aantal (oud) NLS-ers heeft zich bijzonder ingespannen om adressen van oud-leden op te sporen en te controleren. Het kan voorkomen, dat deze brief niet voor uzelf bestemd is, maar voor bijvoorbeeld één of meer familieleden. Dan is het vriendelijke verzoek aan u om deze uitnodiging door te geven aan de oud-NLS-leden. Hartelijk dank daarvoor!
Mocht het zo zijn, dat u oud-leden kent, die helaas geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zou u dan deze uitnodiging aan hen willen overbrengen. Ook kunt u naam/adresgegevens/e-mailadres van degenen die geen bericht hebben ontvangen opgeven via reunie@nlsklaaswaal.nl . Wij zullen ervoor zorgen, dat alsnog een uitnodiging wordt verstuurd.

Bijdrage
Voor dit prachtige slotfeest met reünie, muzikale omlijsting én avondeten wordt een bijdrage gevraagd van € 20,-- p.p. Wij verzoeken u vriendelijk tegelijkertijd met uw aanmelding deze bijdrage over te maken naar: NL34 RABO 0160 2891 30, ten name van Stichting NLS100.

Parkeergelegenheid
Op zaterdag 13 december a.s. verwachten we veel oud-muzikanten te kunnen begroeten. Rondom het NLS-gebouw is helaas beperkte parkeerruimte.
Graag verwijzen wij u naar bijvoorbeeld het Oranjeplein en de omliggende woonwijken voor parkeerruimte. Mogelijk kunt u carpoolen met een oude bekende.  Mocht u voor het samenrijden contactgegevens nodig hebben, stuurt u dan een bericht naar reunie@nlsklaaswaal.nl .

Programma
13 december 2014
13.00 uur repetitie reünie-orkest
16.00 uur aanvang slotfeest met reünie
18.00 uur diner
20.15 uur avondprogramma

Wij zien er naar uit het jubileumjaar met een knalfeest af te sluiten, en dat doen we heel graag met u. Graag tot ziens op 13 december!

Met vriendelijke groet,
Namens Jubileumcommissie NLS 100
Anita den Boer-van Steensel

NB: Tijdens het slotfeest en de reünie is de speciaal voor dit jubileum geproduceerde DVD, NLS 100 jaar in beeld en geluid, te koop voor €15,--.

Jubileumbrochure
 

Meer oude foto's vind u hier

 


© Ellen Kruithof &
Maarten Polderdijk