Beginnende Blazers en Beats Band, B4

In september 2012 is NLS gestart met een nieuwe samenspeelgroep voor beginnende blazers en slagwerkleerlingen. We hebben hier de naam B4 aan gegeven: Beginnende Blazers en Beats Band. Ook met een knipoog naar ‘before’. Een orkestje vóór het leerlingen-/jeugdorkest. NLS vindt het belangrijk dat alle leerlingen die op een instrument (anders dan blokfluit) starten, deelnemen aan B4. Zo wordt vanaf het begin kennis gemaakt met samenspelen. Zij zullen frequent hun vorderingen laten horen op de koffieconcerten gedurende het muzikale jaar. Ook is het belangrijk dat alle leerlingen ervaring opdoen in het samenspelen. Samenspelen is iets wat je moet leren, want je moet rekening houden met anderen, je hoort allemaal instrumenten die heel anders klinken dan jouw instrument, er staat een dirigent voor waar je naar moet kijken, je speelt allemaal een andere partij...

Allemaal dingen die anders zijn ten opzichte van wat je in de lessen doet als je alleen speelt of samen met je docent. Samen spelen is ook heel sociaal, want je leert nieuwe mensen kennen, je maakt nieuwe vrienden en je doet dingen samen.

Gebleken is dat wat zo normaal is tijdens het samen musiceren zich ook vertaalt naar het dagelijks leven van het kind: wachten op elkaar, allemaal tegelijk inzetten en stoppen, naar elkaar luisteren, rekening met elkaar houden, op je beurt wachten. In de muziek zo normaal, in het dagelijks leven soms niet.
De kinderen leren letterlijk luisteren naar elkaar. Daarmee vormt B4 het kind niet alleen muzikaal, maar ook sociaal.

NLS maakt gebruik van speciale ‘blazersklas’ methodes, welke al enkele jaren met succes in Nederland gebruikt worden. Het leren samenspelen op een instrument is alleen mogelijk met behulp van goed en gedifferentieerd lesmateriaal.


De aangeboden lesmethodes voorzien hierin. Hierin zit ook de theorie verweven, zodat de leerlingen dit meteen in de praktijk kunnen toepassen.

In mei is er weer een nieuwe B4 gestart. De repetitietijd is op woensdag van 16.30-17.00 uur. Als je hierover meer wilt weten, dan kun je een keer gaan kijken of informatie opvragen via opleidingen@nlsklaaswaal.nl .

 


© Ellen Kruithof &
Maarten Polderdijk